Infantil – Juvenil

centre es pla palma, centre es pla manacor, centreespla manacor, centreespla palma, espla manacor, espla palma, logopeda palma, logopeda manacor, psicopedagogia palma, psicopedagogia manacor, reeducacio manacor, reeducacio palma, nutricio palma, nutricio manacor, psiquiatria manacor, psiquiatria palma, psicomotricitat manacor, psicomotricitat palma, atencio primerenca manacor, atencio primerenca palma, psicoleg manacor, psicoleg palma, logopedia palma, logopedia manacor, repas infantil manacor, repas infantil palma, reforç educactiu palma, reforç educactiu manacor, psicologia esportiva manacor, psicologia esportiva palma, nutrició esportiva palma, nutrició esportiva manacor, mejorar rendimiento deportivo palma, mejorar rendimiento deportivo manacor, tallers adults manacor, tallers adults palma, tallers de salut i benestar palma, tallers de salut i benestar manacor, tallers infantils i juvenils manacor, tallers infantils i juvenils palma, psicologia esportiva manacor, psicologia esportiva palma, psicologia adults palma, psicologia adults manacor, psicologia infantil i juvenil palma, psicologia infantil i juvenil manacor, psicoleg esportiu manacor, psicoleg esportiu palma, psicoleg adults palma, psicoleg adults manacor, psicoleg infantil i juvenil palma, psicoleg infantil i juvenil manacor, tdah manacor, tdah palma, tractament tdah manacor, tractament tdah palma, tratamiento tdah manacor, tratamiento tdah palma, tdah sintomas manacor , tdah test manacor , tdah test palma, superació de dol manacor , superació de dol palma, tallers alimentació saludable manacor, tallers alimentació saludable palma, tallers parelles manacor, tallers parelles palma, centre pedagogia manacor, centre pedagogia palma, centre pedagogia mallorca, centre psicologia Mallorca, centre psicologia manacor, centre psicologia palma, centre atenció integral manacor , centre atenció integral palma, centre atenció integral mallorca

L’àrea infantil I Juvenil del Centre Espla és un servei d’atenció integral per a nins, adolescents i les seves famílies. La nostra finalitat és afavorir el desenvolupament harmònic del nin tenint en compte tots els àmbits on està immers (família, escola i amics). Per aconseguir això, és imprescindible partir de les seves característiques i necessitats individuals, edat, nivell de maduresa així com la implicació de l’entorn familiar i escolar. La realitat del nin depèn de múltiples factors i per això l’avaluació i tractament s’han de fer des de la interdisciplinarietat. Els professionals d’aquesta àrea tenen com a finalitat donar una atenció integral a la infància des de cada un dels àmbits d’especialització i col·laboracions amb altres especialistes. A més, disposam d’una Unitat composta per un equip humà especialitzat en Trastorns de la Conducta Alimentària, on treballam a nivell de prevenció, diagnòstic i  tractament.

Com treballam?

Quan un nin/a arriba a consulta és objecte d'una avaluació completa. Aquesta avaluació te com a finalitat obtenir una idea clara de quins són els factors que estan causant les dificultats en el nin/a i/o a la seva família. Els mètodes que s'utilitzen per fer aquesta avaluació inclouen una bateria de tests psicològics, logopèdics i/o pedagògics els quals varien depenent de cada cas en particular; informació obtinguda a través d'entrevistes a pares, dels mestres i també dels mateixos nins/es. Quan es finalitza el procés d'avaluació, la família rep un informe diagnòstic on se´ls hi explica tots els resultats de cada prova en conjunt i les accions terapèutiques procedents per ajudar al nin i a la seva família a millorar el seu funcionament en general.

Activitats

Organitzam:

 • Xerrades
 • Tallers
 • Formació
 • Escola de pares
Tallers: Coaching per a famílies i somcangur

 

centre es pla palma, centre es pla manacor, centreespla manacor, centreespla palma, espla manacor, espla palma, logopeda palma, logopeda manacor, psicopedagogia palma, psicopedagogia manacor, reeducacio manacor, reeducacio palma, nutricio palma, nutricio manacor, psiquiatria manacor, psiquiatria palma, psicomotricitat manacor, psicomotricitat palma, atencio primerenca manacor, atencio primerenca palma, psicoleg manacor, psicoleg palma, logopedia palma, logopedia manacor, repas infantil manacor, repas infantil palma, reforç educactiu palma, reforç educactiu manacor, psicologia esportiva manacor, psicologia esportiva palma, nutrició esportiva palma, nutrició esportiva manacor, mejorar rendimiento deportivo palma, mejorar rendimiento deportivo manacor, tallers adults manacor, tallers adults palma, tallers de salut i benestar palma, tallers de salut i benestar manacor, tallers infantils i juvenils manacor, tallers infantils i juvenils palma, psicologia esportiva manacor, psicologia esportiva palma, psicologia adults palma, psicologia adults manacor, psicologia infantil i juvenil palma, psicologia infantil i juvenil manacor, psicoleg esportiu manacor, psicoleg esportiu palma, psicoleg adults palma, psicoleg adults manacor, psicoleg infantil i juvenil palma, psicoleg infantil i juvenil manacor, tdah manacor, tdah palma, tractament tdah manacor, tractament tdah palma, tratamiento tdah manacor, tratamiento tdah palma, tdah sintomas manacor , tdah test manacor , tdah test palma, superació de dol manacor , superació de dol palma, tallers alimentació saludable manacor, tallers alimentació saludable palma, tallers parelles manacor, tallers parelles palma, centre pedagogia manacor, centre pedagogia palma, centre pedagogia mallorca, centre psicologia Mallorca, centre psicologia manacor, centre psicologia palma, centre atenció integral manacor , centre atenció integral palma, centre atenció integral mallorca

 • Trastorns del desenvolupament
 • Trastorns depressius
 • Trastorns d'ansietat
 • Trastorns destructius, del control dels impulsos i de la conducta
 • Modificacions d'hàbits
 • Autoconcepte i autoestima
 • Entrenament en Habilitats socials
 • Control d'esfínters
 • Trastorns en la conducta alimentaria

 

 • Dificultats en la comunicació
 • Retards i trastorns del llenguatge
 • Dificultats de parla
 • Dificultats generals d’aprenentatge
 • Dificultats específiques de lectoescriptura
 • Teràpia miofuncional
 • Problemes de veu
 • Deficiències auditives
 • Disfèmies

 

 • Retràs mental
 • Trastorns de l’espectre autista
 • Trastorns de l’aprenentatge, de les habilitats
  motores i de la comunicació
 • Trastorns de l’estat d’ànim
 • Trastorns d’ansietat
 • Trastorns per dèficit d’atenció i
  comportament perturbador
 • Trastorns que afecten la funció somàtica
 • Trastorns de la personalitat
 • Trastorns del control d’impulsos
 • Trastorns psicòtics

 

 • Falta d’estimulació cognitiva
 • Lecto-escriptura
 • Comprensió lectora
 • Disortografia
 • Disgrafia
 • Dislèxia
 • Discalcúlia
 • Falta de raonament i percepció
 • Trastorn per dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat (TDAH)
 • Desinterès i baix rendiment escolar
 • Tècniques d’estudi

 

 • Ansietat
 • Símptomes depressius
 • Maneig de la frustració
 • Adaptació als canvis
 • Afectació de la relació de parella
 • Sexualitat
 • Maneig de sentiments de culpa
 • Tècniques d’afrontament
 • Maneig de la ira
 • Resolució de conflictes
 • Tècniques d'autocontrol
 • Habilitats socials
 • Presa de decisions
 • Autonomia
 • Projecte de vida

 

centre es pla palma, centre es pla manacor, centreespla manacor, centreespla palma, espla manacor, espla palma, logopeda palma, logopeda manacor, psicopedagogia palma, psicopedagogia manacor, reeducacio manacor, reeducacio palma, nutricio palma, nutricio manacor, psiquiatria manacor, psiquiatria palma, psicomotricitat manacor, psicomotricitat palma, atencio primerenca manacor, atencio primerenca palma, psicoleg manacor, psicoleg palma, logopedia palma, logopedia manacor, repas infantil manacor, repas infantil palma, reforç educactiu palma, reforç educactiu manacor, psicologia esportiva manacor, psicologia esportiva palma, nutrició esportiva palma, nutrició esportiva manacor, mejorar rendimiento deportivo palma, mejorar rendimiento deportivo manacor, tallers adults manacor, tallers adults palma, tallers de salut i benestar palma, tallers de salut i benestar manacor, tallers infantils i juvenils manacor, tallers infantils i juvenils palma, psicologia esportiva manacor, psicologia esportiva palma, psicologia adults palma, psicologia adults manacor, psicologia infantil i juvenil palma, psicologia infantil i juvenil manacor, psicoleg esportiu manacor, psicoleg esportiu palma, psicoleg adults palma, psicoleg adults manacor, psicoleg infantil i juvenil palma, psicoleg infantil i juvenil manacor, tdah manacor, tdah palma, tractament tdah manacor, tractament tdah palma, tratamiento tdah manacor, tratamiento tdah palma, tdah sintomas manacor , tdah test manacor , tdah test palma, superació de dol manacor , superació de dol palma, tallers alimentació saludable manacor, tallers alimentació saludable palma, tallers parelles manacor, tallers parelles palma, centre pedagogia manacor, centre pedagogia palma, centre pedagogia mallorca, centre psicologia Mallorca, centre psicologia manacor, centre psicologia palma, centre atenció integral manacor , centre atenció integral palma, centre atenció integral mallorca
Què fer si el teu fill està més trist o nerviós de l'habitual?

Cerca quin pot ser el motiu, que li preocupa, intenta pensar des de quan està així i que és el que ha canviat. Si no trobes la manera de facilitar-li l'expressió de les seves preocupacions, tal vegada hauries de consultar amb un professional.

Què fer si el teu fill no es relaciona amb facilitat i tendeix a aïllar-se?

Intenta trobar activitats de grup que li motivin i li agradin, en les quals trobi nins i nines que tinguin interessos semblats als seus. Si encara així creus que la seva actitud no facilita la relació amb els altres, assistir a un grup d'Habilitats Socials li vindria molt bé.

Què fer si el teu fill sembla no escoltar? Li costa concentrar-se? No té les seves coses ordenades?

És falta de disciplina o és dificultat real? Conèixer les capacitats atencionals del nin/a ajuda a ser realistes a l'hora d'exigir el compliment de determinades normes

Equip Humà Especialitzat