+ que un centre

centre es pla palma, centre es pla manacor, centreespla manacor, centreespla palma, espla manacor, espla palma, logopeda palma, logopeda manacor, psicopedagogia palma, psicopedagogia manacor, reeducacio manacor, reeducacio palma, nutricio palma, nutricio manacor, psiquiatria manacor, psiquiatria palma, psicomotricitat manacor, psicomotricitat palma, atencio primerenca manacor, atencio primerenca palma, psicoleg manacor, psicoleg palma, logopedia palma, logopedia manacor, repas infantil manacor, repas infantil palma, reforç educactiu palma, reforç educactiu manacor, psicologia esportiva manacor, psicologia esportiva palma, nutrició esportiva palma, nutrició esportiva manacor, mejorar rendimiento deportivo palma, mejorar rendimiento deportivo manacor, tallers adults manacor, tallers adults palma, tallers de salut i benestar palma, tallers de salut i benestar manacor, tallers infantils i juvenils manacor, tallers infantils i juvenils palma, psicologia esportiva manacor, psicologia esportiva palma, psicologia adults palma, psicologia adults manacor, psicologia infantil i juvenil palma, psicologia infantil i juvenil manacor, psicoleg esportiu manacor, psicoleg esportiu palma, psicoleg adults palma, psicoleg adults manacor, psicoleg infantil i juvenil palma, psicoleg infantil i juvenil manacor, tdah manacor, tdah palma, tractament tdah manacor, tractament tdah palma, tratamiento tdah manacor, tratamiento tdah palma, tdah sintomas manacor , tdah test manacor , tdah test palma, superació de dol manacor , superació de dol palma, tallers alimentació saludable manacor, tallers alimentació saludable palma, tallers parelles manacor, tallers parelles palma, centre pedagogia manacor, centre pedagogia palma, centre pedagogia mallorca, centre psicologia Mallorca, centre psicologia manacor, centre psicologia palma, centre atenció integral manacor , centre atenció integral palma, centre atenció integral mallorca

A EsPla feim feina amb diferents especialitats sanitàries i del desenvolupament. És, en definitiva, un nou concepte de treball multidisciplinar que també cerca donar resposta a problemàtiques de la salut fins ara desateses com les relacionades amb la salut mental en persones amb discapacitat o amb malaltia crònica.

 

Després d’anys d’experiència, entenem que l’eficàcia terapèutica està directament relacionada amb la base científica i és per aquest motiu que els tractaments que aplicam ens permeten obtenir els resultats desitjats.

 

Les portes de EsPla estan obertes a tothom. I és que, a més de les consultes individuals, al nostre centre també oferim tallers i activitats grupals que comprenen temàtiques ben diverses que van dirigits a tot el sector de la població: des dels infants fins a l’edat adulta. Un ampli ventall de serveis que també oferim a les diferents entitats i associacions que col·laboren de forma activa amb el nostre centre.

A centre EsPla oferim un servei integral que engloba 5 àrees:

 

infanto-juvenil · adults · salut i benestar · legal · esports

Per què el centre EsPla és diferent?

Són molts els motius que fan de EsPla un centre diferent. Perquè diferents som també els professionals que hi treballam. Junts formam un equip interdisciplinar i l’especialització de cada un de nosaltres ha esdevingut la nostra raó de ser. Entenem que només així és possible oferir un servei integral i adequat a les necessitats de cada un dels pacients. I és precisament l’ especialització dels nostres professionals és el que ens permet atendre de forma efectiva les 5 àrees de serveis.


equip INTERDISCIPLINAR

professionals: ESPECIALITZACIÓ

servei
INTEGRAL
al pacient


Tractaments amb una BASE CIENTÍFICA

Intervenim en àrees de la salut fins ara DESATESES
Conegui els nous serveis