ESTILS EDUCATIUS: Quin és el més efectiu?

Què és un estil educatiu?

És un conjunt d’idees, creences, valors, actituds i hàbits de comportament que els pares mantenen respecte a l’educació dels seus fills.

Quins beneficis ens aporta com a pares realitzar aquest taller?

1.- Ens ajudarà a identificar de manera concreta les idees, creences, actituds, valors i hàbits corresponents al nostre estil educatiu.

2.- Coneixerem les diferències i semblances respecte a l’educació dels seus fills entre tots dos progenitors.

3.- Coneixerem diferents estils educatius amb els seus avantatges i inconvenients.

4.- Possibilitat de dissenyar un Pla d’Assessorament a pares per millorar les seves habilitats educatives.

PUNTS DEL TALLER

Característiques i tipus dels estils educatius
La importància d’aplicar un bon estil educatiu
Conseqüències d’un bon estil educatiu
Assessorament per millorar habilitats

DATES I LLOC: 30 maig a EsPla Manacor i 6 juny a EsPla Palma

PREU: 20€ (30€ parella).Inclou 2 PROVES INDIVIDUALITZADES i LLIURAMENT D’INFORME

HORARI: 18.00 a 19.30h

Més Informació: 871 511 816 / 871 714 089 / 682 881 356 info@centreespla.com